Ronnie Gardiner Methode (RGM) - Rob Higler/Zorgregie

Rob Higler / Zorgregie
Ga naar de inhoud

Ronnie Gardiner Methode (RGM)

Over Rob
Ronnie Gardiner Methode
'Zet je brein in beweging'
(zie ook de filmpjes onderaan deze pagina)

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie tDe Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.e stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Voor wie?
Deze vrolijke en intensieve methode is effectief bij diverse neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Parkinson, MS en CVA/NAH, voor kinderen met dyslexie/dyscalculie en aandachtsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD) en voor iedereen die wat wil doen aan zijn/haar mentale conditie (Healthy Ageing).

De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie). In Zweden (waar Ronnie Gardiner al 50 jaar woont) is hij in 1993 begonnen met het opleiden van fysiotherapeuten, logopedisten muziektherapeuten en docenten basisonderwijs tot practitioner. Sindsdien wordt de methode toegepast in ziekenhuizen, revalidatiecentra, in praktijken en op scholen. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD), bij psychiatrische aandoeningen, bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij senioren als Healthy Ageing activiteit.
Ronnie reist, ondanks zijn hoge leeftijd (hij is geboren in 1932) veel, om ook in andere landen practitioners op te leiden. RGM wordt, naast Zweden, tot nu toe toegepast in Nederland, Duitsland, Engeland, en Israel. In Spanje, Hongarije en Canada worden voorbereidingen getroffen voor eerste cursussen.
Aanvankelijk heette de methode RGRM. In 2013 is de naam gewijzigd in RGM.

Hoe werkt het
RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen (choreoscores) samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.
Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). RGM kan aan (bijna) alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek (zo goed mogelijk) aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo (BPM) gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.

De geschiedenis van Ronnie Gardiner: Jazz drummer en ontwikkelaar van de Ronnie Gardiner Methode
RGM is ontwikkeld door Ronnie Gardiner. Ronnie is een succesvolle jazz drummer, hij speelde onder andere samen met Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan en Benny Carter.
Een persoonlijke tragedie in 1980 heeft hem doen besluiten om zijn talent op een andere manier in te gaan zetten, een manier waarmee hij anderen zou kunnen helpen. In een periode van 13 jaar heeft hij door veel onderzoek en gesprekken met deskundigen uit de wereld van de neurowetenschappen zijn oefenmethode ontwikkeld.

Ondanks zijn hoge leeftijd (hij is 83 jaar), reist Ronnie nog veel voor onder meer het opleiden van nieuwe RGM-practitioners en het verzorgen van workshops en lezingen. Daarnaast treedt hij in Zweden nog regelmatig op met zijn eigen Ronnie Gardiner quartet en regelmatig met andere jazz bands.


Zoals ik al eerder zei, heeft deze methode mij veel verder gebracht. Een paar jaar geleden is er een video over gemaakt, waarvoor opnamen zijn gemaakt tijdens onze wekelijkse "dansles" (zoals Gerry dat altijd noemt) en waarin ik ook aan het woord kom.
Ontmoeting met Ronnie Gardiner

Op 13 mei 2018 hebben wij Ronnie Gardiner in Zuidhorn ontmoet. Het was een geweldige ontmoeting. Met zo'n 50 RGM-cursisten hebben wij een surprise flashmob georganiseerd.

Rob en Ronnie
Rob druk in gesprek met Ronnie


Ons groepje met Ronnie

Wachtend op de lunch


Ronnie met het shirt van Joke


Ons RGM-groepje
Video RGM, opgenomen in de Twaalfhoven in Winsum
Demonstratievideo van de Ronnie Gardiner Methode.
Flashmob voor Ronnie Gardiner 13 mei 2018
© Rob Higler/Zorgregie (2024)
Webdesign & onderhoud: DAD-ZZP
Rob Higler / Zorgregie
Sjoelplein 3
9951 DA Winsum
0595-769014 / 06-25172490
Terug naar de inhoud