Rob Higler

Zorgregie
Sjoelplein 3
9951 DA  Winsum Gn
tel. 0595-769014 /06-25172490

U bevindt zich hier: Waarom deze site? > Revalidatie > Logopedie

Logopedie

Er zijn alleen maar vrouwelijke logopedisten!  En ik wist ook niet dat de logopedist de beslissingsbevoegd-heid had het vloeibare voedsel (warm eten) voor te schrijven. Je moet dan denken aan een aardappelpap, gemalen groenten en een stukje vlees als gemalen poppenstront. Die logopedische vaardigheid heeft te maken met verslikpneumoniën.

Wat me vooral bijgebleven is de (nog) jonge wetenschap van spraakstoornissen. Na een jaar therapie heb ik gevoeld waar ik het meeste last van had. Ik had geen controle over de motoriek van de spraakspieren. Natuurlijk had ik ook verlies van cognitieve functies. En mijn vocabulaire kennis was verminderd. Soms zei ik een verkeerd woord of kon ik niet op een woord rijmen. Maar de meeste last had ik van het 'hakkelen'. Het was te vergelijken met stotteren zonder het repeteren, ik kon het gewoon niet zeggen. Dat was geen afasie maar het heette Spraakapraxie.

k heb verschillende therapieën gevolgd door de dames van de logopedie. Ik heb gerijmd, voorgelezen, zinnen afgemaakt, synoniemen uitgesproken, afbeeldingen opgezegd, geoefend met articuleren, beeldverhalen verteld. Ik heb gezongen, presentaties gedaan, column voorgelezen en ik heb in gespreksgroepen gezeten. Maar dat Hakkelen bleef! Wat vond ik dat vreeslijk. Ik, die mij er overal uit blufte. Ik kon voor grote groepen praten. Een hele vergadering overtuigen. Ik had het hoogste woord bij politieke discussies. Overal had ik het laatste woord. En nou had ik geen woordenstroom... maar ik hakkelde.

Op 27 september 2013 gaf ik een presentatie voor een groep van 20 tot 30 personen (bestuurders, beleidsmakers, managers, therapeuten en lotgenoten).

De laatste lessen heb ik van mijn huidige logopedist geleerd: De Vier L's. Luid, Langzaam, Laag en Levendig praten. Zij heeft me ook in een therapie ingerommeld waar ik met andere patiënten ritmisch dans op een melodie van Sophietje (Zij dronk ranja met een rietje). Wie had dat kunnen denken. Deze methode (RGM) wordt gedemonstreerd in een film die werd opgenomen in De Hoven. Deze film wordt o.a. voor informatie- en opleidingsdoeleinden gebruikt.


Maar let op die jonge wetenschap die de vaardigheden van logopedie, cognitieve functieverlies en ritmisch bewegen voor revalidatie van nah-afwijkingen combineert. Als die therapie samengaat met computerprogramma's dan is het een fluitje van een cent. Als je genoeg uithoudingsvermogen, de juiste therapeuten, heel veel relativeringsvermogen heb en ook nog een directe omgeving heb die je handicap voor lief neemt....

Toelichting SMTA
In het Beatrixoord heb ik SMTA gevolgd. Een korte toelichting over deze therapie en een aantal geluids- en videofragmenten die tijdens deze therapie gemaakt zijn, worden hieronder weergegeven.

SMTA staat voor ‘Speech Music Therapy for Aphasia’. Het is een behandelmethode die zich beroept op een nauwe samenwerking van logopedie en muziektherapie voor behandeling van cliënten met afasie en/of spraakapraxie.

Het uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) het spreken kan ondersteunen en stimuleren.
Het is een individuele vorm van therapie, waarbij de oefeningen op maat worden gemaakt vanwege de persoonlijke omstandigheden en achtergrond van de cliënt.

Het uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) het spreken kan ondersteunen en stimuleren.
Aangenomen wordt dat (bij rechtshandigen) de taal in de linkerhemisfeer en muziek in de rechterhemisfeer gelokaliseerd is. Ook is muziek, en daarmee zang, veelal gebaseerd op automatische taal en is dit na een CVA met een non-fluent afasie als gevolg, toegankelijker dan het spreken op zich.

Door middel van SMTA worden er dus eigenlijk bruggetjes gelegd naar de taal met behulp van muziek. Op die manier wordt de taal toegankelijker en bevordert het de initiatie en/of vloeiendheid van het spreken.

Geluidsfragmenten
Get Adobe Flash player

Videofragment: Ik heb spraakapraxie
Get Adobe Flash player

Videofragment: Vechtstatus of een overlegstatus
Get Adobe Flash player