Rob Higler

Zorgregie
Sjoelplein 3
9951 DA  Winsum Gn
tel. 0595-769014 /06-25172490

U bevindt zich hier: De regie over je eigen leven > Communicatietraining

Communicatietraining

Er zijn vast wel mensen in de regio die - net zoals ik - een spraakstoornis hebben overgehouden aan bijvoorbeeld een herseninfarct. Maar de oorzaak kan ook liggen aan Parkinson, hersentumoren, etc. Het gaat niet om de medische achtergrond maar om de spraakstoornis. Meestal in de vorm van afasie, dysartrie of apraxie*). Ik wil graag met lotgenoten oefenen met spreken, zodat ik weer kan meedoen met dialogen, discussies, vergaderingen, voor groepen spreken of (zo als dat heet) in het openbaar spreken.

Ik heb een overleg gehad met de logopediste van De Twaalf Hoven en die wil de communicatie training leiden. Tijdens mijn revalidatie in Beatrixoord heb ik aan deze groepen meegedaan. We discussieerden over zelf gekozen onderwerpen, we gaven presentaties over werk of hobby's of we vertelden gewoon een verhaal. Ondertussen letten we op elkaar leerdoelen.

We gaan met een groepje van maximaal acht mensen beginnen. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. We kunnen gebruik maken van een beamer, white board en/of geluidsapparatuur. Als je met de logopediste je verbeterpunten overlegd hebt, kan zij jou helpen. Dat kan in de groep of met één op één begeleiding.

Het uitgangspunt is zelfredzaamheid en de eigen baas zijn zijn/worden over de eigen problemen. Maar we kunnen (behalve de logopediste) bepaalde disciplines vragen om te helpen. We kunnen ook een keer een bijeenkomst met de partners organiseren om elkaar te vertellen hoe vervelend het is om met een spraakstoornis te leven en hoe ieder op eigen wijze daar mee om gaat.

De communicatietraining kan worden vergoed door de zorgverzekering of AWBZ/Wmo-loket. Hiervoor is een indicatie noodzakelijk. Als je een indicatiestelling voor de communicatietraining wilt aanvragen kunnen wij je helpen. Als je vervoer wilt krijgen, gaan wij ook ons best doen om dit te regelen.

Mocht je meer informatie willen hebben dan kan je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website, maar je mag ook een mail sturen naar info@zorgregie.nl. Bellen kan ook: 0595-769014 of 06-25172490.

*)
Afasie: Bepaalde woorden zijn vergeten.
Dysartrie: moeilijk articuleren.
Apraxie: de ‘spreekspieren ‘ zijn verstoord.